ناطق شیرازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ناطق شیرازی، مسیحا

قرن: 11

خطاط و شاعر، متخلص به ناطق. وى اشعارى نیكو مى ‌سرود و خط نستعلیق را خوش مى ‌نوشت ولى با وجود وفور هنر و كمال روزگارش به سختى مى ‌گذشت. ناطق در زمان تألیف «تذكره‌ ى نصرآبادى» (1083 ق) دوران پیرى خود را مى ‌گذرانید.

مهدى بیانى در «احوال و آثار خوشنویسان» از قول محمدصالح اصفهانى (م 1126 ق) مى‌گوید كه ناطق جزو كاتبانى بوده كه پس از میرعماد و در زمان ابوتراب اصفهانى (م 1072 ق) مى‌زیسته است. اشعارى از وى در تذكره‌ ها آمده است.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14