منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر (علیه‌السلام)


کتاب «منتخب الاثر فى الامام الثانى عشر» نوشته آیت‌الله صافى گلپایگانى در موضوع امام دوازدهم است. کتاب منتخب الاثر قابل توجه نویسندگان بعدى قرار گرفته و به آن ارجاع داده و از آن استفاده کرده‌اند.

محتوای کتاب

کتاب، مشتمل بر ده فصل است و هر فصل داراى چند باب در موضوعات مختلفى چون نص بر دوازده امام، نص بر امام عصر، تاریخ زندگى و چگونگى ظهور آن حضرت.

مؤلف در این کتاب قصد جمع آورى روایات مربوط به امام عصر را داشته و اظهار نظر یا سخنى از خود ارائه نمى‌کند. در پایان هر باب به بقیه روایات مربوط به آن باب در منابع دیگر یا ابواب دیگر کتاب حاضر اشاره مى‌کند. تنها در مواردى در پاورقى نکاتى را ذکر کرده است.

سبک مؤلف چنین است که هر روایت را به طور کامل با سلسله اسناد و ذکر نام منبع در ابتداى روایت آورده است. روایات هر باب به تفکیک شماره گذارى شده و مى توان مجموع روایات کتاب را شمارش کرد.

منابع کتاب

مؤلف در ابتداى کتاب خود، نام دهها منبع شیعى و سنى که از آنها بهره برده را آورده است، هر چند در این میان از چند منبع خاص بیشتر بهره برده است. منابع این کتاب عبارتند از مهمترین کتب روایى و تاریخى شیعه و اهل سنت که غالبا مشتمل بر منابع کهن و اصول اولیه است، البته در مواردى هم به کتب متاخر و حتى معاصر ارجاع شده است. کمال‌الدین، غیبت نعمانى، غیبت شیخ طوسى، کفایة الاثر و صحاح اهل سنت از جمله این منابع‌اند.

منبع

ویکی نور