منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله رعایت نشده است
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

معونه (بئر معونه)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


چاه معونه در منطقه نجد در سرزمین بنى سلیم جاى دارد و از مدینه تا آن چهار منزل راه است. واقعه تاریخی مربوط به معونه آن است که:

ابوبراء عامر بن مالك به مدینه نزد پیامبر صلى الله علیه و آله آمد و به آن حضرت پیشنهاد كرد كه تعدادى از صحابه را براى دعوت مردم به اسلام بفرستد. پیامبر صلى اللّه علیه و آله چهل نفر را روانه كرد و آنان را در پناه و امان ابوبراء قرار داد. هنگامى كه این عده به بئرمعونه رسیدند، عامر بن طفیل قبیله بنى سلیم و دیگران را علیه آنان برانگیخت و آن چهل نفر را به قتل رساندند. ابوبراء عامر بن مالك، عموى عامر بن طفیل بود، اما عامر بن طفیل امان و زنهارى را كه عمویش به آن افراد داده بود شكست.

منبع

  • محمد محمدحسن شرّاب، "فرهنگ اعلام جغرافیایى، تاریخى در حدیث و سیره نبوى"، ترجمه حمیدرضا شیخی.