مسند علی بن ابیطالب (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از مسند علی بن ابیطالب)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نویسنده یوسف ازبک
موضوع احادیث شیعه
زبان عربی
تعداد جلد 7

مقاله مربوط به این عنوان از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

Icon article.jpg
محتوای فعلی "مقاله‌ یک نشریه" متناسب با این عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


مولف

این کتاب تألیف آقای یوسف ازبک، و تخریج آقای علی رضا بن عبدالله علی رضا است.

معرفی اجمالی کتاب

این کتاب در هفت جلد و شامل 17482 حدیث است که در سال 1417قمری، به همت دارالمأمون للتراث، در بیروت و دمشق منتشر شد. هرچند، از امضای مؤلّف و محقّق در پایان مقدّمه نسبتا کوتاه کتاب، می توان دانست که در مدینه، تدوین یافته است.

شماره صفحات این هفت جلد، پیاپی است؛ از این رو، این مزیّت را دارد که حتی با تعدّد و تنوّع چاپ، ذکر شماره مجلّد ضروری نخواهدبود. همچنین علاوه بر شماره مسلسل احادیث، شماره گذاری دیگری جهت طرق متعدد هر حدیث، در کتاب منظور شده است؛ زیرا معمولا هر روایت از چندین طریق نقل شده است. مجموع این طرق، به رقم 17482 بالغ می شود.

از آنجا که بر جلد و صفحه عنوان این اثر آمده است: الموسوعة الحدیثیة الکبری، و در مقدمه اش، بهره وری از 900 مأخذ را متذکر شده است، به نظر می رسد این کتاب، اولین گام از یک سلسله مسند هاست و این، یکی از آن مجموعه است و ظاهرا باید چشم به راه موسوعه های حدیثی بزرگ دیگری در این سلسله انتشارات بود.

منبع

علی مختاری، نقد و بررسی مسند علی بن ابی طالب، فصلنامه علوم حدیث، شماره 3، بهار 1376؛ صص 210-237.


حدیث
متون ← احادیث خاص خطبه ها نامه ها
شیعه
منابع حدیثی شخصیت ها
کتب اربعه جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان
اهل سنت
منابع حدیثی شخصیت ها
صحاح سته جوامع روایی متاخر منابع علوم حدیث منابع رجالی راویان محدثان