مراجع فقهی شیعه از غیبت کبری تاکنون

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مراجع فقهی شیعه

در تعدادی از منابع مراجع فقهی شیعه از سال ۳۲۹ قمری (آغاز غیبت کبری) تا دهه‌های اخیر (سال ۱۴۱۵ قمری)، ۲۴۷ نفر لیست شده‌اند که از این تعداد فقهایی که به جهت تاریخی یا تألیف آثار مشهورترند در این جا ذکر گردیده است:

 1. ابن ابی عقیل عمانی، حسن بن علی (متوفی ۳۴۰ قمری)؛
 2. ابن قولویه، جعفر بن محمد (متوفی ۳۶۹ ق)؛
 3. شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی (متوفی ۳۸۱ قمری)؛
 4. شیخ مفید، محمد بن محمد نعمان (متوفی ۴۱۳ قمری)؛
 5. سید مرتضى، علی بن حسین (متوفی ۴۳۶ قمری)؛
 6. شیخ طوسى، محمد بن حسن (متوفی ۴۶۰ ق)؛
 7. سلار بن عبدالعزیز، حمزه بن عبدالعزیز (م ۴۶۳ ق)؛
 8. ابن براج، عبدالعزیز بن تحریر (م ۴۸۱ ق)؛
 9. ابن زهره حلبی، ابوالمکارم حمزه بن علی (م ۵۸۵ ق)؛
 10. ابن ادریس الحلی، محمد بن احمد (متوفی ۵۹۸ ق)؛
 11. سید بن طاووس (متوفی ۶۶۴ ق)؛
 12. محقق اول، جعفر بن حسن (محقق حلی) (متوفی ۶۷۶ ق)؛
 13. علاّمه حلّی، حسن بن یوسف (متوفی ۷۲۶ ق)؛
 14. شهید اول، محمد بن مکی (مقتول ۷۸۶ ق)؛
 15. فاضل مقداد بن عبدالله (متوفی ۸۲۶ ق)؛
 16. ابن فهد الحلی، احمد بن محمد (م ۸۴۱ ق)؛
 17. محقق ثانی، علی بن عبدالعالی (متوفی ۹۴۰ ق)؛
 18. شهید ثانی، زین الدین (مقتول ۹۶۶ ق)؛
 19. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (متوفی ۹۹۳ ق)؛
 20. صاحب معالم، حسن بن زین الدین (متوفی ۱۰۱۵ ق)؛
 21. شیخ بهایى، بهاءالدین محمد عاملی (متوفی ۱۰۳۱ ق)؛
 22. محمد امین استرآبادی (مؤسس اخباریون) (متوفی ۱۰۳۶ ق)؛
 23. مجلسی اول، محمدتقی بن مقصود (متوفی ۱۰۷۰ ق)؛
 24. محقق سبزواری، ملا محمدباقر (متوفی ۱۰۹۰ ق)؛
 25. فیض کاشانى، ملا محسن (متوفی ۱۰۹۱ ق)؛
 26. محقق خوانساری، حسین بن جمال الدین (متوفی ۱۰۹۸ ق)؛
 27. علامه مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (متوفی ۱۱۱۱ ق)؛
 28. فاضل هندی، بهاءالدین اصفهانی (متوفی ۱۱۳۷ ق)؛
 29. وحید بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل (متوفی ۱۲۰۵ ق)؛
 30. ملا مهدی نراقی، مهدی بن ابی‌ذر (متوفی ۱۲۰۹ ق)؛
 31. سید محمد مهدی بحرالعلوم (متوفی ۱۲۱۲ ق)؛
 32. شیخ جعفر کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۸ ق)؛
 33. میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن (صاحب قوانین) (متوفی ۱۲۳۱ ق)؛
 34. سید محمد مجاهد، محمد بن علی (متوفی ۱۲۴۲ ق)؛
 35. ملا مهدی نراقی، (متوفی ۱۲۴۴ ق)؛
 36. صاحب جواهر، محمدحسن (متوفی ۱۲۶۶ ق)؛
 37. شیخ مرتضی انصاری (متوفی ۱۲۸۱ ق)؛
 38. میرزا محمدحسن شیرازی (صاحب فتوای تنباکو)، (متوفی ۱۳۱۲ ق)؛
 39. محمدکاظم آخوند خراسانی (متوفی ۱۳۲۹ ق)؛
 40. سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷ ق)؛
 41. میرزا محمدتقی شیرازی؛ میرزای دوم (متوفی ۱۳۳۸ ق)؛
 42. میرزا محمدحسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵ ق)؛
 43. شیخ عبدالکریم حائری یزدی (متوفی ۱۳۵۵ ق)؛
 44. محمدحسین غروی اصفهانی کمپانی (متوفی ۱۳۶۱ ق)؛
 45. سید ابوالحسن اصفهانی (متوفی ۱۳۶۵ ق)؛
 46. محمدحسین کاشف الغطاء (متوفی ۱۳۷۳ ق)
 47. سید حسین بروجردی (متوفی ۱۳۸۱ ق-۱۳۴۰ ش)؛
 48. سید محسن حکیم (متوفی ۱۳۹۰ ق-۱۳۴۹ ش)؛
 49. حضرت امام خمینی (متوفی ۱۴۰۹ ق-۱۳۶۸ ش)؛
 50. سید ابوالقاسم خویی (متوفی ۱۴۱۳ ق-۱۳۷۱ ش)؛
 51. سید محمدحسین فضل‌الله (تولد ۱۹۳۵ م-متوفی ۲۰۱۰ م)؛
 52. علی صافی گلپایگانی (تولد ۱۹۱۲ م-متوفی ۲۰۱۰ م)؛
 53. سید حسین طباطبایی قمی (تولد ۱۹۱۱ م-متوفی ۲۰۰۷ م)؛
 54. میرزا جواد تبریزی (تولد ۱۹۲۶ م-متوفی ۲۰۰۶ م)؛
 55. سید شهاب الدین مرعشی نجفی (تولد ۱۹۰۲ م-متوفی ۱۹۹۰ م)؛
 56. علامه سید محمدحسین طباطبائی (تولد ۱۸۹۲ م-متوفی ۱۹۸۱ م)؛
 57. امام موسی صدر (تولد ۱۹۲۸ م)؛
 58. سید محمد رضا گلپایگانی (متوفی ۱۴۱۴ ق-۱۳۷۲ ش)؛
 59. محمد علی اراکی (متوفی ۱۴۱۵ ق-۱۳۷۳ ش)؛
 60. محمدفاضل لنکرانی (متوفی ۱۴۲۸ ق-۱۳۸۶ ش)؛
 61. محمد تقی بهجت (متوفی ۱۴۳۰ ق-۱۳۸۸ ش)؛
 62. حسینعلی منتظری نجف آبادی (سال تولد ۱۹۲۲ م، متوفی ۲۰۰۹ م)؛
 63. لطف‌الله صافی گلپایگانی (سال تولد ۱۹۲۰)؛
 64. عزالدین حسینی زنجانی (سال تولد ۱۹۲۱)؛
 65. مسلم ملکوتی (سال تولد ۱۹۲۳)؛
 66. میرزا محسن کوچه باغی تبریزی (سال تولد ۱۹۲۴)؛
 67. حسین وحید خراسانی (سال تولد ۱۹۲۴)؛
 68. محمد حسینی شاهرودی (سال تولد ۱۹۲۵)؛
 69. محمدصادق روحانی (سال تولد ۱۹۲۶)؛
 70. عبدالکریم موسوی اردبیلی (سال تولد ۱۹۲۶)؛
 71. حسین نوری همدانی (سال تولد ۱۹۲۶)؛
 72. محمدعلی علوی گرگانی (سال تولد ۱۹۲۶)؛
 73. ناصر مکارم شیرازی (سال تولد ۱۹۲۷)؛
 74. سید موسی شبیری زنجانی (سال تولد ۱۹۲۸)؛
 75. جعفر سبحانی (سال تولد ۱۹۲۸)؛
 76. سید علی حسینی سیستانی (سال تولد ۱۹۳۰)؛
 77. عبدالله جوادی آملی (سال تولد ۱۹۳۳)؛
 78. حسین مظاهری اصفهانی (سال تولد ۱۹۳۴)؛
 79. جواد غروی علیاری (سال تولد ۱۹۳۵)؛
 80. آصف محسنی (سال تولد ۱۹۳۶)؛
 81. یوسف صانعی (سال تولد ۱۹۳۷)؛
 82. محمدعلی گرامی (سال تولد ۱۹۳۸)؛
 83. سید علی حسینی خامنه‌ای (سال تولد ۱۹۳۹)؛
 84. اسدالله بیات زنجانی (سال تولد ۱۹۴۲).