لامعی گرگانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


لامعی گرگانی، ابوالحسن

قرن: 5

شاعر. ملقب به لامعى. در بكرآباد گرگان به دنیا آمد. لامعى مداح خواجه نظام الملك، وزیر آلب ارسلان (465-455 ق) بود و پیش از وى عمیدالملك كندرى وزیر را مدح گفته بود. پس از دوره ‌ى آلب ارسلان از لامعى شعرى در دست نیست ولذا عده‌ اى آورده‌ ى بعضى از تذكره‌ها را كه وى را شاگرد امام محمد غزالى (م 505 ق) دانسته ‌اند، اشتباه مى‌ دانند.

وى از شاعران دوره‌ ى اول غزنوى پیروى مى‌ كرد و گاه بعضى از قصاید آنها را جواب مى ‌گفت. لامعى در اشعار خود از تركیبات متعدد عربى و تشبیهات استفاده كرده است. او در تشبیهات از منوچهرى دامغانى و در سرودن اشعار بلند و وصف طبیعت از فرخی سیستانی و عنصری بلخی پیروى مى ‌كرد و با برخى از شعرا مانند برهانى و سوزنى و جمالى مهریجردى و عمعق بخارى مشاعره و مناظره داشت.

از آثار وى: دیوان شعر.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14