فهرست اماکن مقدسه خراسان رضوی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ردیف نوع مکان متبرکه نام مکان متبرکه شهرستان آبادی
* حرم حرم امام رضا علیه‌السلام مشهد
۱ امامزاده سید میرزا طاهر، شهید فخ بردسکن
۲ امامزاده سید هاشم بردسکن - انابد سرنخواب سفلی
۳ امامزاده فاطمه بردسکن - انابد اسلام آباد/شاهرخ آباد
۴ امامزاده سید هاشم، مزار انابه بردسکن - انابد
۵ امامزاده یسد علی النقی تایباد - میان مشهدریزه
۶ امامزاده شاهزاده قاسم انوار تربت جام محمود آباد علیا
۷ امامزاده شاهزاده قاسم تربت حیدریه
۸ امامزاده بی‌بی شهربانو تربت حیدریه - جلگه زاوه چخماق
۹ امامزاده سلطان سلیمان تربت حیدریه - جلگه زاوه سلطان سلیمان
۱۰ امامزاده ابراهیم تربت حیدریه - جلگه زاوه میرپسند/شاهسوند
۱۱ امامزاده سلطان حسین تربت حیدریه - جلگه زاوه ریگان
۱۲ امامزاده شاه انوار تربت حیدریه - جلگه زاوه شهوار
۱۳ امامزاده جان میرزا تربت حیدریه - جلگه زاوه جعفرآباد
۱۴ امامزاده حسین تربت حیدریه - جلگه زاوه حشمت آباد
۱۵ امامزاده برزو تربت حیدریه - جلگه زاوه برزو
۱۶ امامزاده علاء الدین تربت حیدریه - کدکن
۱۷ امامزاده بی‌بی طلعه تربت حیدریه - کدکن عبدآباد
۱۸ امامزاده بی‌بی حشمت تربت حیدریه ده پایین
۱۹ امامزاده فاضل تربت حیدریه طاهرآباد
۲۰ امامزاده احمدالرضا تربت حیدریه بوری آباد
۲۱ امامزاده گرماب تربت حیدریه - جلگه رخ
۲۲ امامزاده بی‌بی حور و بی‌بی نور تربت حیدریه - جلگه رخ اسدآباد
۲۳ امامزاده سلفی چناران - گلبهار محسن آباد
۲۴ امامزاده ابراهیم چناران - گلبهار بازه
۲۵ امامزاده جواد چناران - گلبهار کلاته شیرین
۲۶ امامزاده ابوالقاسم چناران - گلبهار قره جنگل
۲۷ امامزاده ابراهیم چناران - گلبهار سلخی
۲۸ امامزاده عبداله چناران - گلبهار سراسیاب
۲۹ امامزاده یحیی چناران - گلبهار کلاته پایه
۳۰ امامزاده عبیداله چناران - گلبهار فریزی
۳۱ امامزاده ابراهیم چناران رادکان
۳۲ امامزاده اسماعیل چناران رادکان
۳۳ امامزاده میرصادق و میراکبر درگز - چاپشلو بیات
۳۴ امامزاده سید بادی آقا و سید یوسف درگز - چاپشلو سادات
۳۵ امامزاده عبدالعزیز درگز - چاپشلو
۳۶ امامزاده عبدالعزیز درگز - چاپشلو دهشت علیا
۳۷ امامزاده شاهزاده احمد درگز - چاپشلو خادمانلو
۳۸ امامزاده بی‌بی فاطمه درگز - لطف آباد
۳۹ امامزاده محمد بن جعفر درگز - لطف آباد
۴۰ امامزاده سید سلطان مراد درگز
۴۱ امامزاده بی‌بی قرقز درگز - نوخندان
۴۲ امامزاده سید ابوالحسن غزنوی سبزوار - جغتائ ازادوار
۴۳ امامزاده سید اسماعیل سبزوار - جوین کلاته میمری
۴۴ امامزاده ابراهیم درویش آباد سبزوار - جوین شمس آباد
۴۵ امامزاده شاهزاده علی سبزوار - جوین بداغ اباد
۴۶ امامزاده علی‌اصغر و رقیه سبزوار - جوین کلاته شهیدان/کلاته قادری
۴۷ امامزاده قاسم سبزوار - جوین کلاته عرب
۴۸ امامزاده سلطان سید علی سبزوار- داورزن چوبین
۴۹ امامزاده سید محمد علوی سبزوار - جغتائ
۵۰ امامزاده بی‌بی مریم سبزوار - جغتائ ابوچناری
۵۱ امامزاده احمد بن علی، معصوم‌زاده خداشاه سبزوار - جغتائ خداشاه/ده امام
۵۲ امامزاده بی‌بی حسنا سبزوار - جغتائ کهنه
۵۳ امامزاده سید عبداله سبزوار - جغتائ گفت
۵۴ امامزاده هفت معصوم سبزوار - جوین کروژده
۵۵ امامزاده اسماعیل و عبداله سبزوار - جوین زوراباد
۵۶ امامزاده قاسم سبزوار - جوین سیرغان
۵۷ امامزاده بی‌بی مریم سبزوار - جوین کمایستان
۵۸ امامزاده معصوم‌زاده سبزوار - جوین رازئ
۵۹ امامزاده سید حسن سبزوار - جوین جلمبادان
۶۰ امامزاده سید احمد سبزوار - جوین بیدخور
۶۱ امامزاده خلیل اله سبزوار - جوین جزندر
۶۲ امامزاده سید ابراهیم سبزوار - جوین جزندر
۶۳ امامزاده بی‌بی مریم سبزوار - جوین ارگ نوجوی
۶۴ امامزاده میر لطف اله سبزوار - جوین بهرامیه
۶۵ امامزاده سید مطهر سبزوار - خوشاب بابا لنگر/بابالنگو
۶۶ امامزاده سید جعفر سبزوار - خوشاب
۶۷ امامزاده حیدر سبزوار - خوشاب طالبی
۶۸ امامزاده شاهزاده جعفر سبزوار - خوشاب چاهک
۶۹ امامزاده جعفر سبزوار - خوشاب درفک سفلی
۷۰ امامزاده بی‌بی علیه خاتون سبزوار- داورزن باشتین
۷۱ امامزاده سید حسن بن موسی سبزوار- داورزن ریوند
۷۲ امامزاده شاهزاده علی بن اصغر سبزوار- داورزن ریوند
۷۳ امامزاده ابوالقاسم، درقدرق سبزوار- داورزن فشتنق
۷۴ امامزاده امامزاده سلطان سید قریش سبزوار- داورزن ساروق
۷۵ امامزاده سلطان سید علی بن زید سبزوار- داورزن بروغن
۷۶ امامزاده سلطان سید علی سبزوار- داورزن چشام
۷۷ امامزاده ناصر بن احمد سبزوار- داورزن چشام
۷۸ امامزاده مزار مزینان سبزوار- داورزن مزینان
۷۹ امامزاده سلطان سید اسماعیل سبزوار- داورزن بهمن آباد
۸۰ امامزاده سلطان ابوالحسن سبزوار- داورزن سویز
۸۱ امامزاده سید ابوطالب سبزوار- داورزن بیزه
۸۲ امامزاده سید جلال، هاشمی سبزوار - روداب درقدم
۸۳ امامزاده اولیاءاله سبزوار - روداب بنقن
۸۴ امامزاده پروند سبزوار - روداب پروند
۸۵ امامزاده ابراهیم سبزوار - روداب پروند
۸۶ امامزاده ابراهیم سبزوار - روداب نوده
۸۷ امامزاده چهل دختر، جهل بی‌بی سبزوار - ششتمد باداشیان
۸۸ امامزاده بی‌بی شهربانو سبزوار - ششتمد طزرق
۸۹ امامزاده یحیی بن زید، مزار سبزوار - ششتمد عزیزآباد
۹۰ امامزاده شاهزاده ابوالقاسم سبزوار - ششتمد
۹۱ امامزاده حسن سبزوار
۹۲ امامزاده ابراهیم سبزوار
۹۳ امامزاده یحیی سبزوار
۹۴ امامزاده شعیب سبزوار
۹۵ امامزاده سلطان سید علی‌اکبر سبزوار علی‌آباد کال خونی
۹۶ امامزاده سید حسن سبزوار ازادمنجیر
۹۷ امامزاده سلطان سید حسن سبزوار نزل اباد
۹۸ امامزاده بی‌بی خاتون سبزوار
۹۹ امامزاده ملا امام سبزوار دلقند
۱۰۰ امامزاده بیلدر باشی سبزوار فسنقر
۱۰۱ امامزاده معصوم زادگان سبزوار مزارخسروجرد
۱۰۲ امامزاده ابوالقاسم سبزوار کسکن
۱۰۳ امامزاده بی‌بی ساره خاتون سبزوار شاره
۱۰۴ امامزاده سید حسن و ام‌سلمه سرخس دق بهلول
۱۰۵ امامزاده علیرضا قوچان - باجگیران
۱۰۶ امامزاده دوغائی قوچان
۱۰۷ امامزاده عبدالرحمان قوچان
۱۰۸ امامزاده دوغائی قوچان
۱۰۹ امامزاده دوغائی قوچان
۱۱۰ امامزاده حسن قوچان شغل آباد
۱۱۱ امامزاده جلیل قوچان الماجق
۱۱۲ امامزاده محمود قوچان خلکانلو
۱۱۳ امامزاده شاهزاده عبداله قوچان کلر
۱۱۴ امامزاده جعفر قوچان فرخان سفلی
۱۱۵ امامزاده داود ولی قوچان داودلی
۱۱۶ امامزاده حسن قوچان برج قارداش
۱۱۷ امامزاده قاسم قوچان سراب
۱۱۸ امامزاده امامزادگان حسین و طلحه قوچان نوروزی
۱۱۹ امامزاده پیرنبی قوچان قره شاهوردی/احمدآباد
۱۲۰ امامزاده اصغر قوچان داغیان
۱۲۱ امامزاده میرحبیب قوچان داغیان
۱۲۲ امامزاده سلطان ابراهیم قوچان شهرکهنه
۱۲۳ امامزاده اسماعیل قوچان شهرکهنه
۱۲۴ امامزاده سید حمزه کاشمر
۱۲۵ امامزاده سید مرتضی کاشمر
۱۲۶ امامزاده داوود کاشمر - کوهسرخ نامق
۱۲۷ امامزاده سید محمدالدین کاشمر
۱۲۸ امامزاده نورمحمد مکی کاشمر محمدیه
۱۲۹ امامزاده سید علی مظلومی کلات لائین کهنه
۱۳۰ امامزاده بی‌بی غیبی گناباد - بجستان سوسناری سفلی/ سوسناری پائین
۱۳۱ امامزاده آصف برخیا گناباد - بجستان مزار
۱۳۲ امامزاده یحیی بن جعفر گناباد - بجستان مزار
۱۳۳ امامزاده احمد ابوعلی خداشاهی گناباد - بجستان جزین
۱۳۴ امامزاده عبدالصالح گناباد - بجستان فخراباد
۱۳۵ امامزاده سید مرتضی گناباد
۱۳۶ امامزاده عبداله گناباد جعفراباد
۱۳۷ امامزاده سلطان احمد گناباد بیمرغ
۱۳۸ امامزاده سلطان محمد عابد گناباد - کاخک
۱۳۹ امامزاده یحیی گناباد - کاخک مهی آباد بالا
۱۴۰ امامزاده سلطان محمود گناباد - کاخک خانیک
۱۴۱ امامزاده سلطان احمد جوانمرد گناباد - کاخک دیسفان
۱۴۲ امامزاده سید نوراله مشهد زیارت
۱۴۳ امامزاده سید محمد علوی مشهد اسلام قلعه
۱۴۴ امامزاده سید ابوالقاسم صالح مشهد قاسم آباد
۱۴۵ امامزاده شاهزاده اسماعیل مشهد النگ امان آباد
۱۴۶ امامزاده مزار ویرانی مشهد ویرانی (نورآباد)
۱۴۷ امامزاده سید عبدالعزیز مشهد
۱۴۸ امامزاده هاشم و محتشم مشهد
۱۴۹ امامزاده سید محمداسحاق مشهد
۱۵۰ امامزاده سید فتح اله و بی‌بی ربابه بیگم مشهد اندرخ
۱۵۱ امامزاده سید حاتم مشهد رضوان
۱۵۲ امامزاده میرسبحان ولی و بی‌بی صنوبر مشهد کارده
۱۵۳ امامزاده سید نظام‌الدین مشهد عشق آباد
۱۵۴ امامزاده عبادالصالحین مشهد هندل آباد
۱۵۵ امامزاده سید عبداله مشهد برزش آباد
۱۵۶ امامزاده سلطان غیاث الدین محمد، مشهور به گنبد خشتی مشهد
۱۵۷ امامزاده یحیی مشهد میامی
۱۵۸ امامزاده حسن نیشابور - تخت جلگه امیرآباد
۱۵۹ امامزاده حبیب بن موسی جعفر نیشابور - تخت جلگه حاجی آباد
۱۶۰ امامزاده حسن بن زید نیشابور - تخت جلگه مزرعه دهنوخلج
۱۶۱ امامزاده سید محمود نیشابور - تخت جلگه امان آباد/امین آباد
۱۶۲ امامزاده شاهزاده عبدالطاهر نیشابور - تخت جلگه
۱۶۳ امامزاده حسن نیشابور - تخت جلگه
۱۶۴ امامزاده طاهر نیشابور - تخت جلگه بار
۱۶۵ امامزاده سرمزار نیشابور - تخت جلگه بار
۱۶۶ امامزاده سید حمزه نیشابور - تخت جلگه بار
۱۶۷ امامزاده سید حسین نیشابور - تخت جلگه بار
۱۶۸ امامزاده ابراهیم نیشابور - تخت جلگه بار
۱۶۹ امامزاده سلطان سید محمد نیشابور - تخت جلگه معدن سفلی
۱۷۰ امامزاده بقیع نیشابور - تخت جلگه بقیع
۱۷۱ امامزاده حسن نیشابور - تخت جلگه برمهان
۱۷۲ امامزاده خواجه عبداله نیشابور - تخت جلگه نصیرآباد
۱۷۳ امامزاده سجد نیشابور - تخت جلگه کارجی
۱۷۴ امامزاده سید محمد نیشابور - زبرخان برج
۱۷۵ امامزاده خواجه عبداله نیشابور - زبرخان سیدآباد
۱۷۶ امامزاده محمد نیشابور - زبرخان اردوغش
۱۷۷ امامزاده سید ابوالحسن و سید ابوالقاسم نیشابور - زبرخان اسحق آباد
۱۷۸ امامزاده سلطان عبداله نیشابور - زبرخان جهان آباد
۱۷۹ امامزاده سلطان سلیمان نیشابور - زبرخان عصمت آباد
۱۸۰ امامزاده یحیی بن موسی نیشابور - زبرخان باغشن
۱۸۱ امامزاده عینعلی و زینعلی نیشابور - زبرخان
۱۸۲ امامزاده شاهزاده ذکریا نیشابور - سرولایت
۱۸۳ امامزاده زیگ نیشابور - سرولایت
۱۸۴ امامزاده بی‌بی معصومه نیشابور - سرولایت
۱۸۵ امامزاده یحیی کلیدر نیشابور - سرولایت زیارت
۱۸۶ امامزاده سید مصطفی نیشابور - سرولایت شیخ مصطفی
۱۸۷ امامزاده حسن بن زین العابدین نیشابور - سرولایت ساقی بیگ
۱۸۸ امامزاده شاهزاده یحیی نیشابور - سرولایت گل بین
۱۸۹ امامزاده سلطان ضرابه نیشابور - سرولایت گل بین
۱۹۰ امامزاده شاهزاده عبدالله نیشابور - سرولایت دزق
۱۹۱ امامزاده سید مجید نیشابور - سرولایت قزل قلعه
۱۹۲ امامزاده سید مجید نیشابور - سرولایت قزل قلعه
۱۹۳ امامزاده سید حمزه نیشابور - سرولایت عشق آباد
۱۹۴ امامزاده هاشم نیشابور - سرولایت ینگجه
۱۹۵ امامزاده سلطان محمود بن زین العابدین نیشابور - سرولایت بیدخان
۱۹۶ امامزاده عبدالجلیل نیشابور - سرولایت خواجه آباد
۱۹۷ امامزاده حسین اصغر، شاهزاده نیشابور - سرولایت برزنون
۱۹۸ امامزاده عبداله نیشابور
۱۹۹ امامزاده بی‌بی شطیطه نیشابور
۲۰۰ امامزاده محمد و عبداله نیشابور
۲۰۱ امامزاده بی‌بی فاطمه و بی‌بی صغری نیشابور
۲۰۲ امامزاده سلطان ابراهیم و محمد محروق نیشابور
۲۰۳ امامزاده عبدالله و محمد نیشابور
۲۰۴ امامزاده جعفر، پیر مرادده نیشابور روح آباد
۲۰۵ امامزاده خواجه ابوالقاسم نیشابور کاریزک کنارکال
۲۰۶ امامزاده شاهزاده هلال نیشابور هلالی
۲۰۷ امامزاده سلطان سلیم نیشابور بوژآباد
۲۰۸ امامزاده سلطان سید حسین نیشابور خرمبک
۲۰۹ امامزاده عبداله نیشابور دربهشت
۲۱۰ امامزاده مهینگ نیشابور - میان جلگه گلبوی پائین
۲۱۱ امامزاده پیر کلاته، سید محمد و سید علی‌اصغر محروق نیشابور - میان جلگه گلبوی پائین
۲۱۲ امامزاده سید حمزه، شهرت محلی ابراهیم پیامبر نیشابور - میان جلگه جنداب
۲۱۳ امامزاده شاه ولی نیشابور - میان جلگه قره خان
۲۱۴ امامزاده عبداله نیشابور - میان جلگه فدیشه
۲۱۵ امامزاده عبداله نیشابور - میان جلگه فدیشه
۲۱۶ امامزاده عبدالقهار نیشابور - طاغنکوه
۲۱۷ امامزاده سید مومن نیشابور - طاغنکوه دستجرد
۲۱۸ امامزاده قاسم نیشابور - طاغنکوه گرماب
۲۱۹ امامزاده نیر نیشابور - طاغنکوه نیرآباد
۲۲۰ امامزاده هادی نیشابور - طاغنکوه شوراب
۲۲۱ آرامگاه سید جلال الدین موسوی تایباد - باخرز ارخود
۲۲۲ آرامگاه قامچ تایباد - باخرز
۲۲۳ آرامگاه مولانا شیخ زین الدین ابوبکر تایباد - باخرز
۲۲۴ آرامگاه مزار شیخ احمد جامی تربت جام
۲۲۵ آرامگاه مزار چاه مزار تربت جام چاه مزارسفلی
۲۲۶ آرامگاه سید حسین رضوی تربت جام خیرآباد
۲۲۷ آرامگاه مزار آبجز تربت حیدریه - بایک
۲۲۸ آرامگاه مزار شیخ تنگل تربت حیدریه - بایک
۲۲۹ آرامگاه مزارسر باغ تربت حیدریه - بایک حصار
۲۳۰ آرامگاه پهلوان مراد تربت حیدریه - بایک رودمعجن
۲۳۱ آرامگاه مزارخورشیر تربت حیدریه - بایک خورش بر
۲۳۲ آرامگاه مزار پیش حسین تربت حیدریه - جلگه زاوه زاوه
۲۳۳ آرامگاه پیر خرم تربت حیدریه - جلگه زاوه زاوه
۲۳۴ آرامگاه سرمزار تربت حیدریه - جلگه زاوه قلعه‌نی
۲۳۵ آرامگاه نصراله حسینی تربت حیدریه - جلگه زاوه نصرآباد
۲۳۶ آرامگاه سید محمد دشتی تربت حیدریه - جلگه زاوه کلاته زنگنه
۲۳۷ آرامگاه مزارپیر علمدار تربت حیدریه - جلگه زاوه علمدار
۲۳۸ آرامگاه آصف برخیا تربت حیدریه - جلگه زاوه قلعه اقاحسن
۲۳۹ آرامگاه پیر علم چوی تربت حیدریه - جلگه زاوه نصیرآباد
۲۴۰ آرامگاه شیخ برهان الدین تربت حیدریه - جلگه زاوه سعداباد
۲۴۱ آرامگاه تلخ چشمه تربت حیدریه - جلگه زاوه شستان علیا
۲۴۲ آرامگاه بقعه پیر گوسفند دوش تربت حیدریه - کدکن برس
۲۴۳ آرامگاه مزار آلی، مشهور به قدمگاه تربت حیدریه - کدکن برس
۲۴۴ آرامگاه مزار شیخ حسن تربت حیدریه - کدکن برس
۲۴۵ آرامگاه مزار قطب الدین محمد تربت حیدریه - کدکن برس
۲۴۶ آرامگاه پیرخرقان تربت حیدریه - کدکن رقیچه
۲۴۷ آرامگاه پیرکله تربت حیدریه نوغاب/نوقاب
۲۴۸ آرامگاه مزار بی‌بی حسنیه تربت حیدریه قندشتن
۲۴۹ آرامگاه مزارپیر چهارشنبه مشهور به پیر کاریزک تربت حیدریه
۲۵۰ آرامگاه مزارآلی تربت حیدریه
۲۵۱ آرامگاه مزارکوچک تربت حیدریه - جلگه رخ نسر
۲۵۲ آرامگاه مزار چشمه گرینگ تربت حیدریه - جلگه رخ
۲۵۳ آرامگاه عبدالرحمان گهوارگر چناران - گلبهار نوزاد
۲۵۴ آرامگاه بقعه نیازمحمد خواف تیزاب
۲۵۵ آرامگاه شاهزاده ابراهیم درگز - چاپشلو سنقزبالا
۲۵۶ آرامگاه محمدمراد مخدومی درگز - لطف آباد خیرآباد سفلی/کلاته هاشم آباد
۲۵۷ آرامگاه بابا نستان درگز - نوخندان
۲۵۸ آرامگاه حیدر شیخ درگز - نوخندان شیخوانلوسفلی
۲۵۹ آرامگاه پیر فاضل رشتخوار - جنگل فاضل مند
۲۶۰ آرامگاه مزارپیر یاهو رشتخوار سعادت آباد
۲۶۱ آرامگاه پیر پرده رشتخوار فاردق/فاروق/جلیل آباد
۲۶۲ آرامگاه مزار شهدای خواف رشتخوار
۲۶۳ آرامگاه کلخچی سبزوار - جغتائ عباس آباد قندی
۲۶۴ آرامگاه پیر مرادده سبزوار - جوین برغمد
۲۶۵ آرامگاه باباتوکل سبزوار - خوشاب بابا لنگر/بابالنگو
۲۶۶ آرامگاه پیر سبزوار - داورزن
۲۶۷ آرامگاه ابورفاعه سبزوار - داورزن خسروآباد
۲۶۸ آرامگاه پیر برحقره سبزوار - داورزن استاج
۲۶۹ آرامگاه پیر حاجات سبزوار استیر
۲۷۰ آرامگاه مزار بسیمه سرخس قاسم آباد
۲۷۱ آرامگاه خواجه علی قوچان برسلان
۲۷۲ آرامگاه درویش اجاق قوچان یدک
۲۷۳ آرامگاه خواجه تاج الدین قوچان بادخور
۲۷۴ آرامگاه ملا محمد مغرب زمین و پسرانش کاشمر - کوهسرخ اوندر
۲۷۵ آرامگاه شیخ علی لحصانی کاشمر عارف آباد
۲۷۶ آرامگاه شیخ شهاب الدین سهروردی و میراسماعیل رضوی کلات - زاوین سررود
۲۷۷ آرامگاه خواجه سینی کلات سینی
۲۷۸ آرامگاه بابا رمضان کلات بابارمضان
۲۷۹ آرامگاه مزار جوانمرد گناباد
۲۸۰ آرامگاه خواجه ابا منصور گناباد - کاخک
۲۸۱ آرامگاه خواجه مراد مشهد
۲۸۲ آرامگاه خواجه اباصلت مشهد
۲۸۳ آرامگاه مزار آلی مه ولات - شادمهر الی
۲۸۴ آرامگاه پیرعلی، ذه نیشابور - تخت جلگه کلاته ابوذر/کلاته شاهین
۲۸۵ آرامگاه پیر نیشابور
۲۸۶ آرامگاه مزار غریب نیشابور
۲۸۷ آرامگاه فضل بن شاذان نیشابور
۲۸۸ آرامگاه سعید بن سلام مغربی نیشابور
۲۸۹ آرامگاه مزار مهنه، مزار مینگ نیشابور - میان جلگه قلعه شیشه
۲۹۰ آرامگاه جوانمرد علی، جوانمرد قصاب نیشابور - میان جلگه ماروس
۲۹۱ آرامگاه مزار باباحسن نیشابور - طاغنکوه قلعه دزدان/قلعه یزدان
۲۹۲ آرامگاه بابا پیر نیشابور - طاغنکوه شوراب
۲۹۳ پیامبر شعیب پیغمبر قوچان مزرج
۲۹۴ نظرگاه بی‌بی مریم سبزوار - جوین رامشین
۲۹۵ زیارتگاه امام قنبر درگز - چاپشلو
۲۹۶ زیارتگاه زیارتگاه علی بلاغ درگز چهل میرپ/ارک ملی تندوره
۲۹۷ زیارتگاه ابوالمعجن درگز - نوخندان جلفان
۲۹۸ زیارتگاه غار اصحاب کهف سبزوار - داورزن کمیز
۲۹۹ زیارتگاه سلیمان ساوجی نیشابور عشق آباد
۳۰۰ قدمگاه سم دل درگز - چاپشلو
۳۰۱ قدمگاه قدمگاه درگز
۳۰۲ قدمگاه قدمگاه درگز درگز
۳۰۳ قدمگاه سید ابراهیم ولید درگز ارتیان
۳۰۴ قدمگاه حضرت ابوالفضل سرخس سنگر
۳۰۵ قدمگاه دوازده امام سرخس شیر تپه
۳۰۶ قدمگاه امیرالمومنین گناباد
۳۰۸ قدمگاه رضوی نیشابور - زبرخان
۳۰۹ قدمگاه چشمه نیشابور - زبرخان
۳۱۱ مسجد مسجد گوهرشاد مشهد
۳۱۰ مسجد قربان تربت حیدریه بنهنگ
۳۱۱ حسینیه بیدوی تربت حیدریه - جلگه زاوه

منابع

  • پایگاه راسخون.