علی محمد نقاش

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


علی محمد

قرن: 12

(س دوازدهم و سیزدهم ق)

نقاش و مذهِّب. هنرمند دوره‌ى فتحعلى‌شاه قاجار بود. از آثار وى، قلمدان تابوتى بزرگى كه تذهیب استادانه‌اى دارد و رویه‌ى آن به گل و مرغ رنگى آذین شده و در بین آنها پیكار بین شیرى و پلنگى به طرزى ماهرانه مصور شده است. از حل‌كارى و طلااندازى و تاریخ 1150 ق معلوم است كه این قلمدان از آثار مشاهیر هنرمندان صفوى است و استاد على محمد حواشى و كناره‌ى آن را تعمیر كرده و رقم نهاده: «على‌محمد 1225».

منابع