ضیایی اردوبادی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ضیایی اردوبادی

  • ملیت: ایرانی
  • قرن: 10

(وف 927 ق). شاعر. متخلص به ضیایى. از سخن‌سرایان آذربایجان و از معاصران سلطان حسین بایقرا و یعقوب میرزاى آق قویونلو بود. براى تحصیل به هرات رفت و در آنجا مورد توجه امیر علیشیر قرار گرفت.

وى به دقت ذهن و حدت فهم شهرت یافت و اكثر قصایدش در لغز و معما است. در اواخر دوره‌ى گوركانیان. ضیایى به تبریز بازگشت و در 902 ق قصیده ‌اى در جلوس احمد بیگ بن اغورلو محمد بن اوزون حسن پادشاه آق قویونلو گفت. مدفن وى در تبریز است. در تذكره ‌ى «مجالس النفائس» شرح حال او تحت عنوان ضیاى تبریزى آورده شده است.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14