شرح نهج البلاغه وبری (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
(تغییرمسیر از شرح نهج البلاغه وبری)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نویسنده احمدبن محمد وبری خوارزمی
موضوع شرح نهج البلاغه
زبان عربی


معرفی کتاب

احمدبن محمد وبری خوارزمی از فضلای قرن ششم هجری است از مصنفات وی ، شرح نهج البلاغه است که فقط مشکلات نهج البلاغه را به صورت تعلیق بر نهج البلاغه شرح کرده و شرح کامل بر نهج البلاغه ننوشته است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه درباره شرح نهج البلاغه وبری می نویسد: این شرح از مآخذ شرح بیهقی در کتاب معارج نهج البلاغه بوده است چرا که خود او در ابتدای معارج نوشته:«از کسانی که خبر او را شنیده و اثرش را دیده ام اما خود او را ندیده ام امام احمد بن محمد وبری ،ملقب به شیخ جلیل است .وی مشکلات نهج البلاغه را شرح کرده و من از آن در این کتاب(معارج نهج البلاغه) استفاده کردم.»[۱]

وضعیت کتاب

اصل این شرح در حوادث ایام از بین رفته و به دست ما نرسیده است اما علاوه بر بیهقی ، قطب الدین کیدری در حدایق الحقایق و ابن عتایقی در شرح خود بر نهج البلاغه از این شرح نقل نموده اند . [۲](1)

پانویس

  1. الذریعه، ج14،ص115، شماره 1939
  2. سیدعبدالعزیز طباطبائی، نهج البلاغه عبدالقرون، (تراثنا ش 37 ص 152)

منابع

  • مصطفی بروجردی، نگاهی به شرح های نهج البلاغه، در دسترس درسایت حوزه بازیابی:18 فروردین 97.
  • آقا بزرگ تهرانی، الذریعه،ج14.