سیدالشعراء شیرازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


مرتضی سیدالشعراء شیرازی

قرن: 13

(1335-1289 ق)

شاعر و خوشنویس، متخلص به سیدالشعراء. ملقب به شجاع‌ السادات. فقه و اصول را در مدرسه‌ ى خان شیراز آموخت. در سال 1327 ق قرائت خانه و كتابخانه‌اى در سرباغ ایالتى تاسیس كرد و در سال 1328 ق امتیاز روزنامه «آیینه» را گرفت و در سال 1332 ق به كار وكالت دادگسترى پرداخت. وى در شیراز به سن چهل و پنج سالگى به بیمارى حصبه فوت كرد.

منابع


شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14