سحاب اصفهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

(میرزا، سید) محمد بن سید احمد هاتف (ف. 1222 ه.ق./ 1807 م.) شاعر معروف اصفهانى، متخلص به سحاب. ملقب به مجتهد الشعراء. اصلش از سادات حسینى اصفهان و از شعراى عهد فتحعلى‌ شاه قاجار بود و كتاب «رشحات سحاب» خود را به نام او نوشت. در قصیده تابع شاعران قرن ششم و در غزل پیرو شاعران قرنهاى هفتم و هشتم است.

سحاب در علم نجوم و طب، شعرشناسى و فنون ادبى داراى اطلاعات كافى بود. در اواسط زندگى به مكه معظمه سفر كرده و بعد از بازگشت به منصب داروغگى دفتر همایون رسید. كالبد او را به امر فتحعلى‌ شاه به نجف اشرف برده و در آنجا دفن كردند. از آثار او است: «روضه البكاء» و «سحاب البكا» در مراثى سیدالشهداء؛ تذكره‌ى «رشحات سحاب»؛ دیوان حاوى پنج هزار بیت كه در تهران چاپ شده است.

منابع

  • اثرآفرینان، زير نظر: دكتر سيد كمال حاج سيد جوادي و دكتر عبدالحسين نوايي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377، ج3، ص209.
  • صد شاعر، خسرو شافعی.
شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14