منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله متوسط
کیفیت پژوهش پایین است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

سال خمسى

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


تاجر و كاسب و صنعت‌گر و مانند اين‌ها از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند، يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد، بدهند.

سؤال: آيا سال خمس بايد سال شمسى باشد يا قمرى؟

جواب: سال را شمسى قرار دهيد اگر چه قمرى هم مانع ندارد.

مبدأ سال خمسى

  • 1- كسى كه شغلش كاسبى است:

الف) درآمد تدريجى دارد، مبدأ سال روز شروع كاسبى است.

ب) كارمند و... وقتى كه اولين حقوق خود را مى گيرد.

ج) كشاورز و باغ‌دار هنگام جمع‌آورى محصول.

  • 2- كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.[۱]

پانویس

  1. احكام مالى، سيد مرتضى حسينى فاضل ، ص 62.