رضی الدین محمد بن حسین خوانساری

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خاندان

برادر آقا جمال خوانساری، پدر بزرگوارشان محقق خوانساری و دایی دانشمندشان ملا محمدباقر خوانساری می باشند.

تحصیلات

ایشان نزد پدر بزرگوارشان محقق خوانساری و دایی دانشمندشان ملا محمدباقر خوانساری علم آموختند و همچنین آقا خلیل اصفهانی از شاگردان ایشان می باشند.

تالیفات

«المائده السماویه» یا «الاطعمه والاشربه» كه براى شاه سلیمان صفوى به زبان فارسى تالیف كرد، این كتاب متمم «مشارق الشموس فى شرح الدورس» پدرش آقا حسین خوانسارى است؛ «شرح حدیث البیضه» كه در «كافى» آمده است، در احوال سفرا و كیفیت غیبت به زبان فارسى كه آن را به نام شاه سلطان حسین صفوى نوشت؛ «شرح كتاب الصوم والاعتكاف» از «شرح الدورس».

وفات

(1113 ق)

مدفن

اصفهان- تکیه خوانساری ها تخت فولاد.

منابع

  • نصیری، محمدرضا. بابا افضل کاشانی - خیری تبریزی، ج2 از اثرآفرینان: زندگینامه نام آوران فرهنگی ایران (از آغازتا 1300 شمسی). سلسله انتشارات آثار و مفاخر فرهنگی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، 1384.