دیلمی قزوینی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


قرن: 5

وفات: 469 ق

شاعر شیعى، متخلص به دیلمى. وى از شاعران ذولسانین مداح آل‌بویه بود. در «مجمل فصیحى» خوافى سال وفات او 469 ق ذكر شده و نامش چنین ضبط گردیده: «ابومنصور اسپهدوست بن محمد بن الحسن بن اسفار بن الشیرویه الدیلمى».

فصیحى در «مجمل» و ثعالبى در «تتمه الیتیمه» نام او را در ردیف شاعران تازى گوى معروف آورده‌اند. چند بیت از ابیات تازیش را نقل كرده‌اند. از شعر فارسى او جز یك غزل هفت بیتى باقى نمانده است.

منابع

شعر فارسی
Poetry1.jpg
شعرشناسی * شعر * علم عروض * قافیه * تخلص * دیوان * مصراع * بیت * مقفا * قالب * مطلع * تغزل * بحور شعری
قالب‌های شعر *مثنوی * قصیده * غزل * مسمط * مستزاد * ترجیع‌بند * ترکیب‌بند * قطعه * رباعی
سبک‌های شعر فارسی * سبک خراسانی * سبک عراقی * سبک هندی * سبک بازگشت ادبی * شعر نو
شاعران پارسی گو: همه*قرن 4 * قرن 5 * قرن 6 * قرن 7 * قرن 8 * قرن 9 * قرن 10 * قرن 11 * قرن 12 * قرن 13 * قرن 14