در‌آمدی بر عرف (کتاب)

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درآمدی بر عرف.jpg
نویسنده علی جبار گلباغی ماسوله
موضوع عرف‌
زبان فارسی
تعداد جلد 1

درآمدي بر عرف

نویسنده کتاب در آمدی بر عرف

علی جبار گلباغی ماسوله

معرفی اجمالی کتاب

کتاب بر آن است تا دیدگاه فقها و حقوق‌دانان را دربارۀ عرف بیان کرده و جایگاه آن‌را در دانش فقه و حقوق دینی معین سازد.

بخشهای کتاب درآمدی بر عرف

این نوشتار در هفت بخش و یک خاتمه گردآوری شده است: بخش نخست به ادبیات تحقیق پرداخته و اصطلاحاتی چون عرف و عادت را تعریف کرده است. در بخش دوم مبنا و منبع عرف مشخص شده و در فصل سوم اصطلاح عرفی شدن معنا گردیده و ارتباط آن با فقه مشخص شده است. فصل چهارم به مکتب عرف اهل سنت و شیعه پرداخته و حقوق عرفی را در اروپا، آسیا وآفریقا بررسی کرده است. در فصل پنجم گونه های مختلف عرف و عادت تعریف و بررسی شده و در فصل ششم جایگاه و کاربرد عرف در فقه و حقوق مشخص شده است. فصل هفتم به بحث از حجیت عرف پرداخته و در خاتمه رابطۀ میان عرف با قانون، عرف با نص و مسئلۀ ناهمگونی عرف‌ها تبیین شده است.

وضعیت نشر کتاب

کتاب حاضر توسط م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ حوزه علمیه قم منتشر شده است.

منابع

متن کتاب درآمدي بر عرف

درآمدي بر عرف