ثواب قرائت سوره های قرآن

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در منابع اسلامی برای قرائت سوره های قرآن ثواب هایی بیان شده است که البته تاکید میگردد که خواندن با ایمان و عمل کردن با علم و یقین به قرآن ، این آثار را دارد

محتویات

سوره حمد

شفای همه امراض است مگر مرگ

سوره بقرة

هر کس سوره بقره را تلاوت کند، روز قیامت عمامه ای از نور بر سر او می گذارند[۱]

سوره مبارکه آل عمران

هر کس سوره آل عمران را بخواند، روز قیامت پوششی از نور او را زینت می دهد.

سوره مبارکه نساء

هر کس سوره نساء را تلاوت کند، از عذاب قبر مصون و از آفات دنیا نیز در امان است ، تا به بهشت برسد.

سوره مبارکه مائده

هر کس روزهای پنج شنبه سوره مائده را قرائت کند، ایمانش ، به ظلم آلوده نمی شود.

سوره مبارکه انعام

در این سوره (70) بار نام خدا برده شده و (70) هزار فرشته با آن به زمین آمدند؛ هر کس آن را بخواند، از خوف و ترس در امان است .

سوره مبارکه اعراف

هر کس سوره اعراف را مخصوصا روزهای جمعه بخواند از خوف و ترس مصون است و روز قیامت بی حساب وارد بهشت می شود.چ

سوره مبارکه توبه

هر کس سوره توبه را بخواند، پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شفیع او باشد و نفاق در او راه نیابد.

سوره مبارکه انفال

تلاوت سوره انفال در هر ماه ، انسان را از نفاق ، بیمه می کند و از شیعیان راستین امیرالمؤ منین (علیه السلام ) قرار می دهد.

سوره مبارکه یونس

هر کس سوره یونس را بخواند، در صف جهال قرار نمی گیرد و روز قیامت هم از مقربین است .

سوره مبارکه هود

خواندن سوره هود، خوف و حزن را از دل می زداید.

سوره مبارکه یوسف

هر کس هر روز و هر شب سوره یوسف را بخواند، روز قیامت ، با جمال یوسف محشور و از برگزیدگان بندگان محسوب می گردد.

سوره مبارکه رعد

هر کس سوره رعد را قرائت کند، به صاعقه و سوختن مبتلا نمی گردد و روز قیامت ، بدون حساب وارد بهشت می شود.

سوره مبارکه ابراهیم

هر کس سوره ابراهیم را در رکعت نماز جمعه بخواند، به فقر و جنون و بلوی مبتلا نمی شود.

سوره مبارکه حجر

هر کس سوره حجر را بخواند، حق تعالی به عدد مهاجر و انصار و استهزا کنندگان پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم )، برای او ده حسنه بنویسد.

سوره مبارکه نحل

امام محمد باقر (علیه السلام ) فرمود: هر کس سوره نحل را بخواند، از هفتاد بلا، مانند جنون و جذام مصون می ماند و محل او بهشت است .

سوره مبارکه اسراء

هر کس این سوره را بخواند، در هر شب جمعه ، در اصحاب حضرت قائم خواهد بود و روز قیامت با شهداء محشور می شود.

سوره مبارکه کهف

هر کس هر شب جمعه سوره کهف را تلاوت کند، در آخرت با شهداء محشور می گردد.

سوره مبارکه مریم

هر کس سوره مریم را ادامه دهد، در مال و اولاد بی نیاز می گردد و در آخرت هم ، ملک سلیمان به او عطا می شود.

سوره مبارکه طه

هر کس سوره طه را قرائت کند، خداوند او را دوست دارد و او نیز خداوند را دوست دارد.

سوره مبارکه انبیاء

هر کس سوره انبیاء را بخواند، به شرط دوستی آنها (انبیاء) در بهشت با آنها محشور می گردد.

سوره مبارکه حج

هر کس سوره حج را در سه روز متوالی بخواند، خداوند در آن سال ، او را به حج می فرستد و اگر در راه بمیرد، به بهشت می رود.

سوره مبارکه مؤ منون

هر کس هر صبح جمعه سوره مؤ منون را بخواند، خداوند، عاقبت او را به خیر و سعادت مقرون می کند و با پیغمبران محشور سازد.

سوره مبارکه نور

هر کس سوره نور را تلاوت کند، اموال ، فروج و زنان خود را در پناه خدا حفظ نموده ، از خاندان او هیچکس زنا نکند و شیعه آل محمد بمیرد. هفتاد هزار ملک نیز برای او استغفار کنند.

سوره مبارکه فرقان

هر کس قرائت این سوره را همیشه و هر روز ادامه دهد، خداوند او را عذاب نکند، تا او را در بهشت جا دهد.

سوره مبارکه شعراء

از امام صادق (علیه السلام ) منقول است که هر کس این سوره را برای برآمدن حاجت بخواند، حاجتش برآورده گردد؛ به شرط اینکه تا چهل روز، هر روز یک بار بخواند و چنانچه یک روز قرائت نشود ختم را دوباره از سر بگیرد.

سوره مبارکه نمل

هر کس این سوره را بخواند، حق تعالی برای او ده حسنه نویسد و بی نیاز گردد. در قیامت نیز با انبیاء و شهداء محشور شود.

سوره مبارکه قصص

هر کس این سوره بخواند، حق تعالی به عدد کسانی که تصدیق موسی و تکذیب او را کرده ، ده حسنه برای او بنویسد.

سوره مبارکه عنکبوت

پاداش و ثواب قرائت این سوره ، بهشت برین است .

سوره مبارکه روم

امام صادق (علیه السلام ) سوگند یاد فرمود که هر کس این سوره را در ماه رمضان بخواند، اهل بهشت است .

سوره مبارکه لقمان

هر کس این سوره را هر شب تلاوت کند، خداوند او را از شر شیطان حفظ می کند.

سوره مبارکه سجده

قرائت سوره سجده ، سبب می شود که روز قیامت نامه اعمال او را به دست راستش بدهند.

سوره مبارکه احزاب

هر کس سوره احزاب را بسیار بخواند، روز قیامت در جوار پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) محشور می گردد.

سوره مبارکه سباء

هر کس این سوره و سوره فاطر را هر شب بخواند، از مصائب مصون می ماند و خیر دنیا و آخرت نصیب او می گردد.

سوره مبارکه فاطر

هر کس این سوره و سوره سباء را هنگام شب بخواند، در آن شب ، در امان خداوند خواهد بود. اگر هنگام روز بخواند، در آن روز، مکروه و ناراحتی به او نمی رسد.

سوره مبارکه یس

هر کس سوره یس را تلاوت کند، مانند کسی است که 12 بار قرآن را خوانده باشد، همچنین خیر دنیا و آخرت نصیب او می شود و از سکرات مرگ مصون می ماند.

سوره مبارکه صافات

خواندن این سوره در روز جمعه ، بنابر آنچه از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است ، موجب دفع انواع بلاها و مرض هاست [۲].

سوره مبارکه ص

هر کس این سوره را در شب جمعه بخواند، خیر دنیا و آخرت به او عطا می شود، آنچه که به کسی از مردم عطا نشده جز نبی مرسل یا ملک مقرب ، و خداوند او را داخل بهشت می کند.

سوره مبارکه زمر

هر کس این سوره را بخواند، در دنیا و آخرت عزیز و شریف می گردد و بدنش بر آتش حرام می شود.

سوره مبارکه مؤ من

هر کس در هر شب سوره مؤ من را بخواند، گناهان او آمرزیده و خیر دنیا و آخرت نصیب او می گردد.

سوره مبارکه فصلت

هر که این سوره را قرائت کند، در دنیا به سروری ، عیش و عزت زندگی کرده و در آخرت به نورانیت محشور گردد.

سوره مبارکه شوری

هر کس این سوره را بخواند، روز قیامت صورتش مانند ماه شب چهارده می درخشد.

سوره مبارکه زخرف

هر کس این سوره را بخواند، از گزندگان قبر تا وقتی که وارد قیامت شود، مصون است .

سوره مبارکه دخان

هر کس در نمازهای واجب و مستحب خود، مخصوصا بیست و سوم ماه رمضان این سوره را بخواند، روز قیامت ، در سایه عرش خواهد بود.

سوره مبارکه جاثیه

هر کس این سوره را بخواند، آتش ، بدن او را فرا نمی گیرد و همواره با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) خواهد بود.

سوره مبارکه احقاف

هر کس شب و روز جمعه ، سوره احقاف را بخواند، در دنیا و قیامت ، در امان است .

سوره مبارکه محمد (صلی الله علیه و آله و سلم )

هر کس سوره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) را تلاوت کند، شک به دلش راه نمی یابد.

سوره مبارکه فتح

هر کس این سوره را بخواند، مال ، جان ، زن و فرزندش مصونیت از اتلاف ، پیدا خواهند کرد.

سوره مبارکه حجرات

هر کس سوره حجرات را قرائت کند، از زوار پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) محسوب می گردد.

سوره مبارکه ق

هر کس این سوره را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند، خداوند رزق او را وسعت می دهد.

سوره مبارکه الذاریات

هر کس این سوره را شب یا روز بخواند، در دنیا رزقش وسیع و هنگام مردن ، قبرش نورانی می گردد.

سوره مبارکه طور

هر کس سوره طور را بخواند، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عنایت فرماید.

سوره مبارکه نجم

هر کس این سوره را قرائت کند، میان مردم به محبوبیت زندگی کند.

سوره مبارکه قمر

هر کس این سوره را قرائت کند، روز قیامت سوار ناقه نور، وارد بهشت می گردد.

سوره مبارکه الرحمن

هر کس این سوره را در هر جمعه و سوره واقعه را در هر شب بخواند، روز قیامت به صورت انسانی کامل و نورانی محشور می گردد.

سوره مبارکه واقعه

هر کس این سوره را برای وسعت روزی خود بخواند، اثر عجیبی دارد. باید از شب شنبه شروع کرده تا شب جمعه ، سه بار و در شب جمعه هشت بار بخواند و تا مدت پنج هفته این کار را ادامه دهد.

سوره مبارکه حدید

هر کس این سوره را جهت برآمدن حاجت ، در شب جمعه ، هفت بار بدون فاصله و پشت سر هم بخواند، اثر عجیبی دارد.

سوره مبارکه مجادله

هر کس این سوره را تلاوت کند، در نامه عملش او را از حزب خدا ثبت کنند. کسی بر او فائق نشود و با او نتواند مجادله کند و در چشم مردم نیز معتبر و موقر باشد.

سوره مبارکه حشر

هر کس این سوره را بخواند، تا وقتی که از دنیا برود عرش ، کرسی ، آسمانها، زمین ، فرشتگان و حیوانات بری و بحری و جوی بر او دعا کنند.

سوره مبارکه ممتحنه

هر کس سوره ممتحنه را در فرایض و نوافل بخواند، خداوند قلب او را به ایمان امتحان نموده نورانی می فرماید و فقیر نمی گردد.

سوره مبارکه صف

هر کس این سوره را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، در صف فرشتگان قرار می گیرد.

سوره مبارکه جمعه

هر کس این سوره را در شب جمعه و در نماز جمعه بخواند، خداوند او را به تعداد روزهای سال ، ده حسنه به او عنایت می فرماید و به بهشت می فرستد.

سوره مبارکه منافقون

در مصباح است که قرائت کردن این سوره ، انسان را از شر شرک و نفاق حفظ می نماید.

سوره مبارکه تغابن

هر کس این سوره را در نماز خود بخواند، در قیامت قرآن ، شفیع او می شود.

سوره مبارکه طلاق

هر کس این سوره را در فریضه (نماز واجب ) بخواند، حق تعالی او را از ترس قیامت در پناه خود گیرد و از آتش دوزخ نگهدارد و در بهشتش داخل نماید.

سوره مبارکه تحریم

هر کس این سوره را بخواند، حق تعالی او را توبه نصوح کرامت فرماید. اگر در نمازهای واجب خود بخواند، روز قیامت از حزن و اندوه مصون باشد.

سوره مبارکه ملک

هر کس این سوره را قرائت کند، مانند کسی است که شب قدر را احیاء داشته و از عذاب قبر نیز محفوظ است .

سوره مبارکه قلم

هر کس این سوره را در نمازهای خود بخواند، خداوند او را از فقر و عذاب ایمن می فرماید.

سوره مبارکه الحاقة

هر کس این سوره را در فرایض و نوافل بخواند، ایمان او کامل می گردد، تا خدا را ملاقات کند.

سوره مبارکه معارج

هر کس سوره معارج را تلاوت کند، در قیامت از گناه او پرسش نمی شود و با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به بهشت می رود ان شاء اللّه .

سوره مبارکه نوح

هر کس این سوره را با ایمان به خدا بخواند، خداوند او را با ابرار محشور فرماید.

سوره مبارکه جن

هر کس سوره جن را بخواند، خداوند او را از شر جن و سحر و کید آنها مصون دارد و با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) محشور می فرماید.

سوره مبارکه مزمل

هر کس این سوره را در نماز عشاء تلاوت کند، خداوند او را سعادت دنیا و آخرت عنایت کند.

سوره مبارکه مدثر

هر کس سوره مدثر را بخواند، در دنیا شقی نگردد و خداوند او را با پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) محشور فرماید.

سوره مبارکه قیامة

هر کس این سوره را قرائت کند، از صراط و میزان ، با موفقیت بگذرد و در قبر نیز بهترین صورت پیدا کند.

سوره مبارکه دهر

هر کس این سوره را هر صبح پنج شنبه بخواند، خداوند او را حورالعین بهشت عنایت می کند.

سوره مبارکه مرسلات

هر کس سوره مرسلات را با معرفت بخواند، میان او و پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) خدا، معارفه رخ دهد.

سوره مبارکه نباء

هر کس این سوره را قرائت کند، خداوند او را از شراب بهشتی سیراب گرداند و هر کس یک سال ، هر روز، این سوره را بخواند؛ به مکه مشرف می گردد.

سوره مبارکه نازعات

هر کس این سوره را بخواند، جوان و شاداب از دنیا می گذرد، جوان مبعوث می گردد و جوان به بهشت می رود.

سوره مبارکه عبس

هر کس این سوره را تلاوت کند، روز قیامت ، شاد و خندان باشد و زیر سایه عرش خدا قرار گیرد.

سوره مبارکه تکویر

هر کس این سوره را تلاوت کند، حق تعالی او را از رسوایی قیامت ، در پناه خود گیرد.

سوره مبارکه انفطار

کسی که این سوره و سوره انشقاق را بخواند، خداوند عزوجل ، او را از حاجتی محجوب نمی فرماید و مانعی او را از خداوند عظم شاءنه منع نمی نماید.

سوره مبارکه مطففین

هر کس این سوره را در نماز فریضه خود بخواند، از آتش دوزخ ایمن گشته آتش او را نبیند، او آتش را نبیند، بر پل جهنم نگذرد و روز قیامت او را حسابرسی نکنند.

سوره مبارکه انشقاق

هر کس این سوره را بخواند، حق تعالی او را در پناه خود گیرد و نامه او را به دست راستش داده و از اصحاب یمین باشد.

سوره مبارکه بروج

هر کس این سوره را در نمازهای واجب تلاوت کند، با پیغمبران محشور می گردد.

سوره مبارکه طارق

هر کس این سوره را در فرایض خود بخواند، در بهشت ، در صف اصحاب پیغمبران باشد.

سوره مبارکه اعلی

هر کس سوره اعلی را تلاوت کند، به تعداد هر حرفی که بر ابراهیم و موسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) نازل شده است ، خداوند به او اجر دهد.

سوره مبارکه غاشیه

هر کس این سوره را در نماز واجب و مستحب خود بخواند، به رحمت دنیا و آخرت پوشیده گردد.

سوره مبارکه فجر

هر کس این سوره را در نمازهای فجر بخواند، چون متعلق به حضرت سیدالشهداء (علیه السلام ) می باشد، در قیامت با آن حضرت (علیه السلام ) محشور گردد.

سوره مبارکه بلد

ر کس این سوره را در نمازها بخواند، در دنیا، در زمره صالحین و در آخرت با شهداء و نبیین محشور گردد.

سوره مبارکه الشمس

هر کس این سوره را تلاوت کند، گویا بر آنچه خورشید تابیده تصدیق کرده و بهشت جای او باشد.

سوره مبارکه اللیل

هر کس این سوره را تا چهل شب ، هر شب ، چهل مرتبه بخواند، و وقتی به آیه و ما لاءحد عنده من نعمة تجزی رسید، سه بار تکرار کند و جهت برآمدن حاجت و وسعت روزی اثر عجیب دارد، به گونه ای که عقل حیران بماند.

سوره مبارکه الضحی

هر کس این سوره را بخواند، حق تعالی او را از جمله کسانی گرداند که به سعادت شفاعت پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) رسیده به آن خشنود گشته به بهشت درآید و به شمار هر یتیمی و هر سائلی او را ده حسنه باشد.

سوره مبارکه انشراح

ابی بن کعب از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) روایت کرده است که هر کس آن را بخواند، چون مزد کسی باشد که مرا ملاقات کرده ، مرا از غم شاد کرده و شفاعت او بر من است .

سوره مبارکه تین

هر کس این سوره را به شرط ایمان در نمازها بخواند، خداوند از او راضی شود و او را به بهشت می برد.

سوره مبارکه علق

هر کس این سوره را تا موقعی که از دنیا برود، قرائت کند، شهید از دنیا رفته و در صف مجاهدین فی سبیل اللّه محسوب می گردد.

سوره مبارکه قدر

هر کس این سوره را بلند بخواند، از مجاهدین است و هر کس ده بار تلاوت کند، خداوند هزار گناه او را می آمرزد.

سوره مبارکه البینه

هر کس این سوره را بخواند، از شرک ، بری است و در دین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) محشور می گردد.

سوره مبارکه زلزله

هر کس سوره زلزله را تلاوت کند، به زلزله دنیا و آخرت گرفتار نمی شود.

سوره مبارکه عادیات

هر کس این سوره را قرائت کند، ثواب همه کسانی را دارد که در مزدلفه برای حج جمع شده اند و با امیرالمؤ منین محشور گردد.

سوره مبارکه قارعه

هر کس این سوره را بخواند، از عذاب و فتنه دجال و جهنم ایمن می گردد.

سوره مبارکه تکاثر

هر کس این سوره را در نماز واجب قرائت کند، ثواب صد شهید دارد و در نماز مستحب ، ثواب پنجاه شهید دارد.

سوره مبارکه عصر

هر کس این سوره را در نوافل بخواند، روز قیامت ، خندان محشور گردد، تا وارد بهشت شود.

سوره مبارکه همزه

هر کس این سوره را در نمازها بخواند، خداوند او را از فقر دور و رزق او را وسیع گرداند.

سوره مبارکه فیل

هر کس این سوره را تلاوت کند، روز قیامت ، همه موجودات شهادت دهند که او صالح است .

سوره مبارکه قریش

هر کس این سوره را قرائت کند، خداوند روز قیامت ، او را سواره و نورانی وارد محشر کند.

سوره مبارکه ماعون

هر کس این سوره را چهل و یک بار بخواند، فقر از خانه او برود، فرزندان او محتاج نشوند و خواننده آن در حفظ حمایت خدا تا روز دیگر باشد.

سوره مبارکه کوثر

جهت حصول توانگری و بی نیازی از خلق ، روز چهارشنبه دو رکعت نماز حاجت خوانده پس از سلام ، چهل بار سوره کوثر بخواند. در حدیثی آمده است که هر کس این سوره را در نمازهای واجب و مستحب خودش بخواند، خداوند در روز قیامت از آب کوثر به او می دهد تا بیاشامد.

سوره مبارکه کافرون

هر کس این سوره را در نمازها بخواند، مانند کسی است که ربع قرآن را خوانده باشد و خداوند گناهان او و والدین او را بیامرزد.

سوره مبارکه نصر

هر کس این سوره را در نمازها قرائت کند، خداوند او را در همه جا یاری فرماید.

سوره مبارکه تبت

هر کس این سوره را بخواند، ثواب ایمان به کتب آسمانی و پیغمبران را دارد.

سوره مبارکه توحید

هر کس این سوره را در نمازها بخواند، مانند آن است که ثلث قرآن را خوانده باشد و به تعداد مؤ منین ثواب دارد و خدا جمیع خیر دنیا و آخرت را به او عنایت فرماید.

سوره مبارکه فلق

هر کس این سوره و سوره ناس را بخواند، خداوند به او بشارت بهشت عنایت کند و از بلیات دنیا و آخرت مصون بماند. در حدیثی آمده است که هر کس سوره فلق و ناس را بخواند، گویا تمام کتاب هایی را که خداوند آنها را بر انبیاء نازل کرده خوانده است .

سوره مبارکه ناس

هر کس این سوره را جهت مال دنیا، هلاکت دشمن و دفع بلیات دنیا بخواند، به مراد رسد[۳]

پانویس

  1. ثواب اعمال
  2. بحارالانوار، ج 92، ص 296.
  3. مشکل گشای معنوی و تفسیر نورالثقلین ..

منابع

  • آداب معنوی 2000 عمل مستحب و مکروه, ابرقویی، روح الله ,قم: حرم، 1381.
قرآن
(اسامی و صفات قرآن، اعجاز قرآن، عدم تحریف در قرآن)
اجزاء قرآن آیه، سوره، جزء، حزب، حروف مقطعه ↓ رده ها ↓
ترجمه و تفسیر قرآن تاریخ تفسیر، روشهای تفسیری قرآن، سیاق آیات، اسرائیلیات، تاویل، فهرست تفاسیر شیعه، فهرست تفاسیر اهل سنت، ترجمه های قرآن

سوره های قرآن

آیات قرآن

واژگان قرآنی

شخصیت های قرآنی

قصه های قرآنی

علوم قرآنی

معارف قرآن

علوم قرآنی تاریخ قرآن: نزول قرآن، جمع قرآن، شان نزول، کاتبان وحی، قراء سبعه
دلالت الفاظ قرآن: عام و خاص، مجمل و مبین، مطلق و مقید، محکم و متشابه، مفهوم و منطوق، نص و ظاهر، ناسخ و منسوخ
تلاوت قرآن تجوید، آداب قرائت قرآن، تدبر در قرآن
متن و ترجمه قرآن