احمد خیالی بخارایی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


احمد خیالی بخارایی

قرن: 9

وفات: (ح 850 ق)

شاعر. در بخارا متولد شد. وى شاگرد و معاشر خواجه عصمت بخارایى بود و چون مدتى در هرات زیست برخى او را هراتى دانسته‌اند. خیالى معار با الغ‌بیگ بود و در بخارا درگذشت. او مردى مستعد و خوش طبع بود و دیوان اشعارش در ماوراءالنهر و بدخشان و خراسان و تركستان شهرتى عجیب داشت.

از وى «دیوان» شعرى به جاى مانده است. شهرت خیالى بیشتر از رهگذر غزل معروف وى با مطلع زیر است كه شیخ بهایى آن را در مخمسى تضمین كرده است.


اى تیر غمت را دل عشاق نشانه خلقى به تو مشغول و تو غایب ز میانه

منابع