منابع و پی نوشتهای ضعیف
رعایت سطح مخاطب عام متوسط است
رعایت ادبیات دانشنامه ای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابن لِرّه

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائره المعارف معارف و معاریف است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


بندار بن عبدالحميد الكرجى الاصفهانى اللغوى معروف به ابن لِرّه يا ابن لِزّه. صاحب بغيه گويد: از قول ياقوت، ابن لره در علم لغت و روايت شعر پيشوا بود و در كرج توطن جست.

پس به عراق رفت و قدر فضل و دانش او در آنجا شناختند. وى شاگرد قاسم بن سلام است و ابن كيسان معروف شاگرد اوست و مبرّد گويد: آنگاه كه ابن لرة در روزگار متوكل به سامره آمد. با هم دوستى پيوستيم و او در روايت دواوين شعراى عرب يگانه زمانه خويش بود تا آنجا كه كمتر شعر جاهليت و اسلام بود كه از برنداشت و در معرفت لغت از هر كس داناتر بود و در هفته يك بار در حضور متوكل با نحاة وقت به مباحثه مى پرداخت. کتابهای او عبارتند از: معانى الشعر و شرح معانى الباهلى و جامع اللغة (نقل به اختصار از روضات الجنات) و در نسخه فهرست ابن النديم چاپ قاهره چنين آمده است «ابن لزة الكرخى از علماى جبل و اسم او منداد بن عبدالحميد است و لزة لقب است و كنيه منداد ابى عمر است و خلط مذهب كوفيين و بصريين مى كرد او راست كتاب معانى الشعراء و كتاب شرح معانى الباهلى الانصارى و كتاب جامع اللغة» و هم ابن النديم گويد از جامع اللغه قطعه كتاب الوحوش را ديدم.

منابع

سید مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف.