منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابن شهاب یزدی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ابن‌ شهاب یزدی، حسن

قرن: 9

(ز 855 ق)

مورخ و شاعر. از مردم یزد بود و «منظومه‌اى» در تاریخ سلجوقیان سرود و آن را بهسلطان محمد بن بایسنقر بن شاهرخ از شاهزادگان تیمورى اهدا كرد. كتاب دیگر وى «جامع التواریخ حسنى» نام دارد كه آن را نیز به نام سلطان محمد بن بایسنقر در 855 ق تألیف كرده است.

ابن ‌شهاب در «جامع التواریخ» اطلاعات مفیدى درباره‌ى عصر حافظ نقل كرده و در موارد متعدد به اشعار خواجه ‌حافظ تمثل جسته است. نسخه‌اى از آن كتاب به تاریخ 880 ق در كتابخانه‌ى ملى موجود است.

منابع