منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابن رزین رازی اصفهانی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ابن ‌رزین رازی اصفهانی، ابوعبداللَّه محمد

قرن: 3

(وف 253 ق)

قارى، نحوى و محدث. اصل وى از اصفهان بود. در رى متولد شد. نزد نُصیر و خلاّد بن خالد قرآن آموخت. در عربیت و قراآت استاد و راوى حدیث بود. از آثار وى: «الجامع»، در قرائت، «رسم القرآن»؛ «العدد»؛ كتابى در «جواز قراءة القرآن على طریق المخاطبه».

منابع