منابع و پی نوشتهای متوسط
جامعیت مقاله متوسط
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

ابن اشرف سمرقندی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


ابن‌اشرف سمرقندی، شمس‌الدین محمد

قرن: 7

(ز 675 ق)

ریاضیدان، منجم و منطقى. وى از ریاضیدانان و دانشمندان بزرگ زمان خود بود. از آثار وى: «الصحائف الاهیة»، در تفسیر؛ «التذكرة فى الهیئة»؛ «رسالة فى آداب البحث والمناظرة»؛ «اشكال التأسیس فى الهندسة»؛ «الفسطاط» یا «قسطاس المیزان»؛ «كتاب عینى النظر» در منطق؛ «شرح تحریر مجسطى».

منابع