شناسه ناقص است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آیت الله سید عبدالله شیرازی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو