منابع و پی نوشتهای ضعیف
جامعیت مقاله متوسط
شناسه ناقص است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آيت الله يـثربـی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


حاج ميرزا سيد علی یثربی فرزند علامه حاج سيد محمد رضا کاشانی یکی از مراجع و اساتيد بزرگ فقها در قرن اخير است. معظم له فقيهی محقق، مجتهدی اصولی، مدرسی مدقق، اديبی متبحر و عالمی متقی و پرهيزکار بود.

ولادت

آيت الله یثربی در سال 1311 در شهر کربلا متولد شد و از اوايل زندگی از حضور والد معظم و اعلام عتبات بهره مند بود.والد ایشان آيت الله عظمی حاج سيد محمد رضا کاشانی از اکابر علمای شيعه در اوايل قرن چهاردهم بوده که به اتفاق آيت الله حاج شيخ عبد الکريم حائری در سلک افاضل شاگردان سيد استاد و مرحوم خراسانی به مقام اجتهاد رسيد و خود مربی افاضلی از علمای اخير گرديد. مرحوم یثربی بزرگ سالها در رأس علما و مراجع کاشان ملجأ و پناه مردم عصر خويش بود. معظم له پس از عمری خدمت به اسلام و مسلمين در اواسط قرن اخير جهان فانی را وداع نمود.


تحصیل آیت الله یثربی

مرحوم یثربی پس از پيمودن مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول، سالها از کرسی درس علامه یزدی، آقا شريعت اصفهانی، آيت الله نائينی و آقا ضياء عراقی استفاده نمود و خود به درجه علمی و مراتب کمال ارتقاء یافت.

تدریس

مرحوم یثربی در مراجعت به ايران بنا به دعوت و پيشنهاد آيت الله حائری در جمله اساتيد حوزه قم قرار گرفت و از فيض حضورش اغلب آيات و اساتيد علمای فعلی محظوظ بودند. آيت الله یثربی از سال 1347 که والد معظم او در کاشان وفات نمود حوزه قم را به قصد کاشان ترک کرد و سالها در زادگاه خاندان خويش اقامت نمود و منشأ خدمات مختلف به مردم کاشان بود. آيت الله یثربی در عصر زعامت مرحوم آيت الله بروجردی از علما و مراجع بزرگ کاشان بود و عده ای از علمای بزرگ قم و کاشان از کرسی درس معظم له به استادی رسيدند.

وفات آیت الله یثربی

سرانجام اين عالم ربانی پس از عمری خدمات مذهبی در سال 1379 در کاشان وفات نمود.

منابع

سايت شعائر