منابع و پی نوشتهای متوسط
رعایت سطح مخاطب عام متوسط است
کیفیت پژوهش متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

آيات محلا تـی

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو


1. آيت الله حاج ميرزا ابراهيم فرزند ميرزا محمد علی مجتهد محلاتی (مقيم شيراز) یکی از علما و آيات بزرگ اوايل قرن چهاردهم در استان فارس بود. ميرزا ابراهيم دانشمندی محقق و آيتی بارع و فقيهی جامع بود. معظم له از اکابر شاگردان امام مجدد ميرزای بزرگ بود که خود به درجه اجتهاد رسيد، و سالها در شيراز مرجع امور دينی و پناه مردم عصر خويش بود. گذشته از تدريس فضلا شرحی بر رساله استصحاب شيخ انصاری به رشته تحرير برد و بعد از عمری خدمات به اسلام و مسلمين در 24 صفر سال 1336 وفات نمود. مرحوم محدث قمی رحمة الله عليه در فوايد می نويسد: برادر معظم ايشان حجة الاسلام شيخ محسن محلاتی نيز یکی از علما و آيات بزرگ عصر خويش است.

2. آيت عظمی و مجاهد بزرگ مرحوم حاج شيخ جعفر محلاتی شيرازی پدر آيت الله محلاتی نيز یکی از بزرگترين علما و آيات مجاهد مکتب ما در استان فارس بود. آيت الله مجاهد محلاتی از شاگردان ميرزای بزرگ آخوند خراسانی و حاج ميرزا حسين تهرانی است که خود از هر لحاظ به مراتب کمال ارتقاء یافت.

شيرازی آيتی استوار و مجاهدی پابرجا و مقاوم بود. سالها در شيراز از علما و مدرسين و مروجين بزرگ مکتب در رأس روحانيت شيراز قرار داشت. زمانی که در جنگ بين الملل عمال انگليس قصد تجاوز به شهرهای جنوب را داشتند، لباس رزم پوشيد و با سلاح نبرد عازم جبهه جنگ گرديد و به اتفاق مردم فارس آماده جهاد با دشمن بودند که اجانب ناگزير بلاد فارس را تخليه نمودند. معظم له پس از عمری خدمت سرانجام در اواسط قرن چهاردهم (1358) جهان فانی را وداع کرد و فرزند برومند او آيت الله بهاء الدين محلاتی وارث علوم پدر گرديد.

منابع

سايت شعائر